Magex z dumą informuje, że otrzymał oficjalne świadectwo patentu europejskiego.